VÅRA ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR


En kompletterande rostskyddsbehandling bör göras i ett tidigt stadium innan rosten hinner få fäste.
Absolut senast i stadiet när ytrost uppstår. När kraftig rost bildats kan det vara för sent att stoppa rosten.

DINITROL® Plus

Specialanpassad rostskyddsbehandling
för relativt nya bilar.

DINITROL® PLUS rostskyddsbehandling är specialanpassad för relativt nya bilar och görs bäst innan rosten har fått fäste på allvar. Rostskyddsbehandlingen är individuellt utformad för varje bilmodell. Det säkerställer att varje bil rostskyddsbehandlas på rätt sätt och varnar bland annat för känslig elektronik så att den inte skadas. 

Den kompletterar upp rostskyddet på din bil till minst den nivå alla bilar borde ha för att klara Sveriges hårda klimat – ett av världens mest korrosiva!  

Du får ett certifikat, din bil kommer in i ett rostskyddsprogram och kallas till kontroll och kompletterande rostskyddsbehandling inom 24 till 36 månader.   

DINITROL® PLUS rostskyddsbehandling kostar från 4400:- beroende på bilmodel